ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ຕຸລາ 2017 ທີ່ຜ່ານຢູ່ທີພາກວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ (ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ) ຄະນະກະເສດສາດ, ມຊ ໄດ້ມີການລົງຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການກໍ່ສ້າງຕຶກອາຄານຫ້ອງການ ແລະ ຫ້ອງຮຽນ ໃນສາຂາການປະມົງ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມລົງຕິດຕາມຂອງທ່ານ ຮສ ປອ ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງ ຮອງອະທິການບໍດີ ມຊ, ຮສ ຟອງສະໝຸດ ສຸທຳມະວົງ ຄະນະບໍດີ ຄະນະກະເສດສາດ, ພ້ອມດ້ວຍຮອງຄະນະບໍດີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າພາກວິຊາ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ, ໃນການລົງຕິດຕາມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບຝັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໂດຍຫຍໍ້ໃນການກໍ່ສ້າງຕຶກອາຄານດັ່ງກ່າວຈາກຕາງບໍລິສັດ, ເຊິ່ງການກໍ່ສ້າງມາຮອດປັດຈຸບັັນນີ້ແມ່ນໄດ້ສຳເລັດຕາມແຜນການ ແລະ ຄາດໜາຍວ່າຈະສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນ 2018 ນີ້, ເຊິ່ງໃນຕອນທ້າຍ ທ່ານ ຮສ ປອ ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງຮອງອະທິການບໍດີ ມຊ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ບໍລິສັດໃຫ້ກໍ່ສ້າງສຳເລັດຕາມແຜນການ ແລະ ການນຳໃຊ້ຕຶກອາຄານດັ່ງກ່າວ ໃນອານາຄົດໃຫ້ແກ່ຄະນະກະເສດສາດໃນການຄຸ້ມຄອງຕໍ່ໄປ.