ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ

ປະຫວັດ​ພະ​ແນ​ກ

ພະ​ແນ​ກຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ ​ແລະ ບໍລິການ​ວິຊາ​ການ​ແມ່ນ​ເປັນ​ພະ​ແນ​ກໜຶ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ພ້ອມ​ກັບ​ຄະນະ​ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ​ແລະ ​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ກັບ​ພະ​ແນ​ກສຶກສາ​ຫລັງ​ປະລິນຍາ​ຕີ ຊຶ່ງ​ໃນ​ປັດ​ຈຸພະ​ແນ​ກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ​ແມ່ນ​ໄດ້​ແຍກ​ອອກ​ຈາກ​ພະ​ແນ​ກສຶກສາ​ຫລັງ​ປະລິນຍາ​ຕີ​ໃນ​ປີ 2016. ສໍາລັບໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງແມ່ນປະກອບມີຫົວໜ້າພະແນກ 1 ທ່ານ, ຮອງ​ພະ​ແນ​ກ 1 ທ່ານ ​ແລະ ຫົວໜ້າ​ໜ່ວຍ​ງານ 1 ທ່ານ. ​ໃນ​ພະ​ແນ​ກ​ແມ່ນ​ປະກອບ​ມີ 2 ໜ່ວຍ​ງານ​ຄື: ໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ​ແລະ ໜ່ວຍງານໃຫ້ບໍລິການວິຊາການ. ສ່ວນ​ສິດ ​ແລະ ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ ​ແລະ ບໍລິການ​ວິຊາ​ການ​ປະກອບ​ມີດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້:

  • ສ້າງ​ແຜນການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ​ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ​ວິຊາ​ການ​ຂອງ​ຄະນະ​ວິຊາ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ສົກຮຽນ​ໂດຍ​ສົມທົບ​ກັບ​ພາກ​ວິຊາ​ຕ່າງໆ ​ເພື່ອ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ແຜນການ​ໃຫ້​ປາກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ​ຢ່າງ​ເປັນ​ຂະ​ບວນການ ​ແລະ ມີ​ປະສິດທິພາບ​ສູງ
  • ສັງ​ລວມ ​ແລະ ສະ​ເໜີການ​ຂໍ​ການ​ພິຈາລະນາ​ຫົວ​ຂໍ້​ໃນ​ການຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ​ຂອງ​ອາຈານ
  • ຈັດຕັ້ງກອງ​ປະຊຸມສໍາ​ມະ​ນາ​ວິຊາ​ການ​ເພື່ອ​ຄັດ​ເລືອກ​ຫົວ​ຂໍ້ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ກອງ​ປະຊຸມ​ສໍາ​ມະ​ນາ​ເພື່ອ​ສະ​ເໜີຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ຂອງ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ວິ​ທະຍາ​ສາດ​ຂອງ​ອາຈານ ​ແລະ ອອກ​ວາລະສານ​ທາງ​ວິຊາ​ການ​ປະ​ຈໍາ​ສົກຮຽນ
  • ຄຸຸ້ມຄອງ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ການຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ​ວິຊາ​ການ​ຕາມ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດຂອງ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ວາງ​ລະບຽບຫຼັກການ​ພາຍ​ໃນ​ສໍາລັບ​ການຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ​ຂອງ​ຄະນະ​ວິຊາ
  • ຕິດ​ຕໍ່​ພົວພັນ​ພາກສ່ວນ​ຕ່າງໆ ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ​ເພື່ອ​ຊອກ​ແຫຼ່ງທຶນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ, ບໍລິການ​ວິຊາ​ການ ​ແລະ ​ເຝິກອົບຮົມ
  • ສະຫຼຸບສັງ​ລວມ, ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ບັນ​ດາ​​ໂຄງການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ​ວິຊາ​ການ​ຂອງ​ອາຈານ​ໃນ ຄສຄ ປະ​ຈໍາ​ສົກຮຽນ ​ແລະ ລາຍ​ງານ​ຕໍ່​ຄະນະບໍດີ
  • ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ອື່ນ​ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງ​ຄະນະບໍດີ

ຄໍາ​ຂວັນ

 ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທາງສັງຄົມສາດໃຫ້ນໍາໜ້າໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກພື້ນໃຫ້ການບໍລິການວິຊາການດ້ານສັງຄົມສາດ

ວິໄສທັດ

ສ້າງໃຫ້ ຄສຄ ກາຍເປັນສູນກາງແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ນໍາໜ້າທາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກພື້ນ, ເປັນສູນກາງການບໍລິການວິຊາການທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ວິທີການທາງວິທະຍາສາດສັງຄົມໃຫ້ແກ່ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ກ້າວຂຶ້ນສູ່ສັງຄົມນິຍົມ.