ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 02 ກໍລະກົດ 2021 ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມ ແລະ ປະເມີນບຸກຄະລາກອນຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ 3 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ 207 ອາຄານພາກວິຊາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ, ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ ໂພສີ ທິບດາວັນ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງມີຜູູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 58 ທ່ານ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອທາບທາມເປົ້າໝາຍຮອງຄະນະບໍດີ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນມີຕຳແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ 2-5, ການປະເມີນວ່າການຫົວໜ້າພາກປະຫວັດສາດ ແລະ ບູຮານວິທະຍາ ແລະ ທາບທາມເປົ້າໝາຍຫົວໜ້າພາກວິຊາການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນມີຕຳແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ 2-4 ແລະ ບັນດາອາຈານທີ່ສັງກັດພາຍໃນພາກວິຊາເປັນຜູ້ປະເມີນ ແລະ ທາບທາມ, ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມວາລະ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ.