ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 6 ທັນວາ 2022 ທ່ານ ຮສ. ປອ ເດຊານຸລາດ ແສນດວງເດດ ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຈານໄດ້ຮັບຕ້ອນ ທ່ານ ອຈ ປທ ສົມໃຈ ໄພຍະວົງ ວ່າການຄະນະບໍດີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນາຈານຈາກຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ໃນການລົງມາຢ້ຽມຢາມພົບປະ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການກ່ຽວກັບການສ້າງຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນລະດັບປະລິນຍາຕີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫຼັກສູດການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ, ຫຼັກສູດປະຫວັດສາດ ແລະ ມະນຸດວິທະຍາ, ຫຼັກສູດບູຮານວິທະຍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ ທີ່ນອນໃນຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນຂອງຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ.