ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 19 ກັນຍາ 2023 ທີ່ສູນ RTC ຄສຄ ມຊ ໄດ້ມີພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກວິຊາສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການພັດທະນາ ຄສຄ ມຊ ແລະ ສູນພັດທະນາການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (ປາກກາ) ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍທ່ານ ອຈ ປອ ສາຍໃຈ ສີລາເດດ ຮອງຄະນະບໍດີ ຄສຄ,​​ ທ່ານ ຄໍາຜຸຍ ໄຊທາລາດ ຜູ້ອຳນວຍການສູນພັດທະນາການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (ປາກກາ), ທ່ານ ປອ ສີສະຫວາດ ໂສມມະລັດ ຫົວໜ້າພາກວິຊາສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການພັດທະນາ ພ້ອມທັງບັນດາຄະນະພາກ, ພະແນກ, ຄູອາຈານ ແລະ ພະນັກງານທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນການເຊັນສັນຍາດັ່ງກ່າວຕາງຫນ້າຝ່າຍພາກວິຊາສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການພັດທະນາ ແມ່ນທ່ານ ທ່ານ ອຈ ປອ ສາຍໃຈ ສີລາເດດ ຮອງຄະນະບໍດີ ຄສຄ ແລະ ຕາງຫນ້າຝ່າຍສູນພັດທະນາການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (ປາກກາ) ແມ່ນທ່ານ ທ່ານ ຄໍາຜຸຍ ໄຊທາລາດ. ຈຸດປະສົງຂອງການເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືແມ່ນເພື່ອພັດທະນາຫຼັກສູດ, ແລກປ່ຽນຫຼັກສູດການຮຽນຮ່ວມກັນ, ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ, ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການລະຫວ່າງພະນັກງານ, ຄູສອນ ແລະ ນັກສຶກສາປີທີ 3 ໃນຝຶກປະຕິບັດພາກສະໜາມ 1 ແລະ 2 ແລະ ການຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາປີທີ 4 ທີ່ສູນປາກກາ, ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມວາລະ ແລະ ສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ.​

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 15 ກັນຍາ 2023 ທີ່ສູນ RTC ຄສຄ ມຊ ໄດ້ມີພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝືກອົບຮົມດ້ານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ຄສຄ ມຊ (RTC) ແລະ ບໍລິສັດໂຊກໄຊທະວີຊັບ ຄອນຊາວຕິງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (STS)​ ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍທ່ານ ຮສ ປທ ສະເຫຼີມສັກ ພາບຸດດີ ຮັກສາການຄະນະບໍດີ ຄສຄ,​ ທ່ານ ອານຸສິດ ຈະເລີນຊັບ ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດໂຊກໄຊທະວີຊັບ ຄອນຊາວຕິງ,​ ທ່ານ ອຈ ປອ ສາຍໃຈ ສີລາເດດ ຮອງຄະນະບໍດີ ຄສຄ,​ ຫົວຫນ້າສູນ RTC,​ ທ່ານ​ ອຈ ປອ ນ. ສົມຄິດ ບູລິດຳ ຮອງຄະນະບໍດີ ຄສຄ ພ້ອມທັງອາຈານ ແລະ ພະນັກງານທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນການເຊັນສັນຍາດັ່ງກ່າວຕາງຫນ້າຝ່າຍສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝືກອົບຮົມດ້ານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ຄສຄ ມຊ (RTC) ແມ່ນທ່ານ ອຈ ປອ ສາຍໃຈ ສີລາເດດ ແລະ ຕາງຫນ້າຝ່າຍບໍລິສັດໂຊກໄຊທະວີຊັບ ຄອນຊາວຕິງ ແມ່ນທ່ານ ອານຸສິດ ຈະເລີນຊັບ.
ຈຸດປະສົງຂອງການເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືແມ່ນເພື່ອ 1) ສ້າງ​ຄູ່ຮ່ວມງານ,​ ການບໍລິການວິຊາການ,​ ການປະສານງານ,​ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນຂອງທັງສອງຝ່າຍ, ແລະ 2) ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການສະໜັບສະຫນູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮ່ວມມືໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນລະຫວ່າງສູນ ແລະ ບໍລິສັດ ໂດຍສະເພາະ​ແມ່ນວຽກງານປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ,​ ສັງຄົມ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ. ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມວາລະ ແລະ ສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ.​

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 11/09/2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ 204 ສູນ RTC ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມພົບປະເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກອົບຮົມດ້ານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (RTC) ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມຊ ແລະ ສູນຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ, ໂຮງຮຽນບໍລິຫານລັດ, ມະຫາວິທະຍາໄລໂຮໄຮ ສປຈີນ ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ອຈ ປອ. ສາຍໃຈ ສີລາເດດ ຮອງຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ຫົວໜ້າສູນ RTC ແລະ ທ່ານ Dr. Yan Sun ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ ມະຫາວິທະຍາໄລໂຮໄຮ ສປຈີນ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການກະກຽມດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສັງຄົມຈາກໂຄງການລົງທຶນຂອງສປຈີນຢູ່ສປປ ລາວ, ເພື່ອເປັນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ໃຫ້ແກ່ທິມງານສູນກໍຄືຄະນະຈານພາຍໃນຄະນະວິຊາ ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ມີການສົນທະນາແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທັງສອງຝ່າຍເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການຮ່າງແຜນບົດສະເໜີໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມກັນທັງສອງຝ່າຍ ແລະ ຄາດວ່າສາມາດດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມກັນໃນຕົ້ນປີ 2024 ພ້ອມທັງມີແຜນໃນການເຊັນ MOA ຮ່ວມກັນໃນອານະຄົດ.

 

 

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 01/09/2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ 204 ສູນ RTC ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມພົບປະເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມຊ ແລະ ຄະນະມະນຸດສາດ ແລະ ສັງຄົມສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລລາດຊະພັດ ມະຫາສາລະຄາມ ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ຮສ ປທ ສະເຫຼີມສັກ ພາບຸດດີ ຮັກສາການຄະນະບໍດີ, ຮອງຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແລະ ທ່ານ Warit Rasit ປະທານຫຼັກສູດການບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລລາດຊະພັດ ມະຫາສາລະຄາມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນາຈານທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືໂດຍສະເພາະແມ່ນການສົ່ງເສີມ ແລະ ການພັດທະນາດ້ານວິຊາການ ແລະ ການວິໄຈຢ່າງເປັນລະບົບຜ່ານການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກໃນຫຼັກສູດການບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາສັງຄົມ ພ້ອມທັງສະໜອງຂໍ້ມູນເພື່ອພັດທະນາດ້ານການວິໄຈດ້ານການພັດທະນາສັງຄົມ, ການສົ່ງເສີມພັດທະນາວິຊາຊີບ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ມີການສົນທະນາແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ, ການດຳເນີນການຮຽນ-ການສອນຂອງທັງສອງຝ່າຍ ແລະ ລາຍລະອຽດໃນການຮ່ວມມືເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການຮ່ວມມືກັນດ້ານວິຊາການໃນຕໍ່ໜ້າ.

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 31/8/2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ 204 ສູນ RTC ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກວິຊາສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການພັດທະນາ ແລະ ອົງການ UNICEF ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍທ່ານ ອຈ ປອ ສາຍໃຈ ສີລາເດດ ຮອງຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ທ່ານ ນາງ Christina Torsein ຊ່ຽວຊານຈາກອົງການ UNICEF ປະຈຳພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອພົບປະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືກັນໃນຕໍ່ໜ້າ ໃນນັ້ນ ທ່ານ ອຈ ປອ ສາຍໃຈ ສີລາເດດ ໄດ້ນຳສະເໜີພາບລວມຂອງວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະໃນລາວ, ພາບລວມຂອງຫຼັກສູດສັງຄົມສົງເຄາະ, ວຽກງານການປະເມີນຫຼັກສູດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການດຳເນີນວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະກໍຄືການຈັດການຮຽນ-ການສອນຫຼັກສູດສັງຄົມສົງເຄາະ ພ້ອມທັງຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຂອບການຮ່ວມມືກັບອົງການ UNICEF ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະວຽກງານການປະເມີນຫຼັກສູດສັງຄົມສົງເຄາະໃນປີ 2022 ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານ ນາງ  Christina Torsein ຍັງໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນຫຼັກສູດສັງຄົມສົງເຄາະໄລຍະຜ່ານມາ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລືໃນຂະບວນການຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັງຄົມສົງເຄາະເພື່ອເອື້ອອຳນວຍ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ, ສືບຕໍ່ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະນຳສົ່ງນັກສຶກສາລົງປະຕິບັດພາກສະໜາມ ແລະ ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ສົນທະນາປະເດັນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສ້າງແຜນຮ່ວມມືກັນໃນຕໍ່ໜ້າ.

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ ​30 ມິຖຸນາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ຄະນະວິທະຍ​າສາດສັງຄົມ​ ມະຫາ​ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານຜົນການປະເມີນຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດສັງຄົມ ສາຂາ ການສຶກສາປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ຮສ ປອ ເດຊານຸລາດ ແສນດວງເດດ ຮອງອະທິການ​ບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ,​ ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍບັນດາແຂກທີ່ຖືກເຊີນຈາກພາກສ່ວນອ້ອມຂ້າງ ພ້ອມທັງຄະນາຈານຈາກຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົົງໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ ແລະ ລາຍງານຜົນການປະເມີນຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດສັງຄົມເປີດຫລັກສູດ​ປະລິນຍາເອກ​ສາຂາພັດທະນາສັງຄົມ ສາຂາ ການສຶກສາປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການສະເໜີພາບລວມ ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນໃນການປະເມີນຫຼັກສູດ, ພາບລວມການຮ່ວມມືກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA)  ໂດຍສະເພາະການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການປະເມີນປັບປຸງຫຼັກສູດ, ຍົກໃຫ້ເຫັນຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂະບວນການປະເມີນໂດຍຫຍໍ້ ພ້ອມທັງລາຍງານຜົນການປະເມີນໂດຍປະເມີນຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີຄະນະປະເມີນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຈຸລາລົງກອນ ປະເທດໄທ ຮ່ວມປະເມີນ ນອກນັ້ນໄດ້ມີການເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີຄຳເຫັນແລກປ່ຽນ ໃຫ້ຄຳແນະນຳເພື່ອນຳໄປປັບປຸງຫຼັກສູດໃນຕໍ່ໜ້າ  ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການປະເມີນຫຼັກສູດ​ໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມວາລະ ເປົ້າໝາຍຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ສຳເລັດໄປດ້ວຍດີ.

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 25/05/2023 ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້​ຈັດ​ພິທີປະກາດການຈັດຕັ້ງ ແລະ ມອບ-ຮັບວຽກຂອງຄະນະບໍດີ,​ ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ຮສ ປອ ອຸດົມ ພອນຄຳເພັງ ອະທິການ​ບໍ​ດີ ມຊ,​ ຮສ ປອ ເດຊານຸລາດ ແສນດວງເດດ ຮອງອະທິການບໍດີ ມຊ,​ ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍທ່ານ ຄຳເຟືອງ ລໍວັນໄຊ ຫົວຫນ້າຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ມຊ ພ້ອມທັງ​ບັນດາພະນັກງານ-ອາຈານ ທົ່ວຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມເຂົ້າຮ່ວມ.​ ຈຸດປະສົງຂອງພິທີດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອປະກາດການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການມອບ-ຮັບວຽກຂອງຄະນະບໍດີ
ໂດຍຜ່ານບົດສະຫລຸບຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະວິທະສາດສັງຄົມໄລຍະຜ່ານມາພ້ອມທັງປະກາດຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:
ທ່ານ ຮສ ປທ ສະເຫຼີມສັກ ພາບຸດດີ ຮອງຄະນະບໍດີ ຄສຄ ເປັນຮັກສາການຄະນະບໍດີຊົ່ວຄາວ,​
ທ່ານ ອຈ ປອ ນ. ສົມຄິດ ບູລິດຳ ຫົວຫນ້າພາກວິຊາພູມີສາດ ແລະ ສາລະສົນເທດສາດ ເປັນຮອງຄະນະບໍດີ ຄສຄ
ທ່ານ ອຈ ປອ ສາຍໃຈ ສີລາເດດ ຫົວຫນ້າສູນ RTC ເປັນຮອງຄະນະບໍດີ ຄສຄ.​
ໃນຕອນທ້າຍ​ ທ່ານ ຮສ ປອ ອຸດົມ ພອນຄຳເພັງ ອະທິການບໍດີ ມຊ ມີຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມໂດຍເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງປະເດັນສຳຄັນໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານການຈັດຕັ້ງ,​ ການຊັບຊ້ອນຕຳແໜ່ງ,​ ການຍົກຍ້າຍປ່ຽນແທນຕາມວາລະການ,​ ການສືບຕໍ່ພາລະກິດ,​ການຝຶກຝົນຫລໍ່ຫລອມຕົນເອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,​ການເປັນແບບຢ່າງອັນໜັກແໜ້ນ ທຸ້ມເຫື່ອເທແຮງໃຫ້ແກ່ສ່ວນລວມ ແລະ ຄອບຄົວ,​ ຍົກສູງການເມືອງແນວຄິດ ນອກນັ້ນເພິ່ນຍັງສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕໍ່ບັນດາພະນັກງານ ອາຈານໃຫ້ຍົກສູງມີສະຕິຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງໂລກ,​ ສະພາບເສດຖະກິດໃນປະຈຸບັນ,​ ໂອກາດໃນການຊອກວຽກເຮັດງານທຳ,​ ການພັດທະນາ ທາງດ້ານວຽກງານສຸຂະອານະໄມ ແລະ ບັນຫາ​ການໂຄສະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນສະພາບການປ່ຽນແປງໃນປະຈຸບັນ.​
ພິທີ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມວາລະ ແລະ ສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍຢ່າງຈົບງາມ.​

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ​23 ພຶດສະພາ 2023 ທີ່ສະໂມສອນມຊຊັ້ນ2. ຄະນະວິທະຍ​າສາດສັງຄົມ​ ມະຫາ​ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດຫລັກສູດປະລິນຍາເອກວິທະຍາສາດສັງຄົມ ສາຂາການພັດທະນາສັງຄົມ ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ຮສ ປອ ເດຊານຸລາດ ແສນດວງເດດ ຮອງ ອະທິການ​ບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ,​ ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍບັນດາແຂກທີ່ຖືກເຊີນຈາກພາກສ່ວນອ້ອມຂ້າງ, ພ້ອມທັງຄະນາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຈາກຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມເຂົ້າຮ່ວມ.
ຈຸດປະສົົງໃນພິທີດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອເປີດຫລັກສູດ​ປະລິນຍາເອກ​ສາຂາພັດທະນາສັງຄົມ ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ​ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ອະນຸມັດຫລັກສູດປະລິນຍາເອກສາຂາການພັດທະນາສັງຄົມ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 1312/ສສກ, ລົງວັນທີ 10 ເມສາ 2023.
ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການສະເໜີພາບລວມຂອງການສ້າງຫຼັກສູດ, ການຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນຫຼັກສູດການສຶກສາໃນມຊ ພ້ອມທັງເປີດໂອກາດແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ຫລັກສູດ ເຊິ່ງມີບັນດາທ່ານໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນປະກອບຄຳເຫັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດເພື່ອເປັນແນວທາງໃນນຳໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການປັບປຸງ ພັດທະນາ​ຫລັກສູດໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ. ໃນຕອນທ້າຍ ທ່ານ ຮສ ປອ ເດຊານຸລາດ ແສນດວງເດດ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຫຼັກສູດປະລິນຍາເອກ ສາຂາພັດທະນາສັງຄົມ ໄດ້ມີຄຳເຫັນຕໍ່ພິທີດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມພະຍາຍາມລິເລີ່ມໃນການສ້າງຫລັກສູດ, ຄວາມສຳຄັນຂອງຫລັກສູດຕໍ່ກັບການພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາໂດຍສະເພາະຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ,​ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ,​ກະຊວງສຶກສາ​ທິການ​ແລະ​ກິລາ​ກໍຄື ປະເທດຊາດ ເຊິ່ງເນື້ອໃນຂອງຫລັກສູດແມ່ນແນໃສ່ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ທີ່ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະ ສົບການດ້ານການພັດທະນາສັງຄົມຕາມແນວທາງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ມີວິໄສທັດເປັນຜູ້ ນໍາດ້ານການພັດທະນາໃຫ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ ໂດຍການນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີທັນສະໄໝ ເພື່ອພັດທະນາປະເທດ ຊາດໃຫ້ຈະເລີນທຽບເທົ່າລະດັບພາກພື້ນ, ສາກົນ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.ນອກນັ້ນເພິ່ນຍັງຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮັບປະກັນທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຄວບຄູ່ກັນ ໂດຍສະເພາະການພັດທະນາຂະບວນການຮຽນ-ການສອນ, ການພັດທະນາຕຳແຫນ່ງວິຊາການຂອງອາຈານສອນ,​ຄວາມຫລາຍຫລາຍຂອງອາຈານສອນຮັບເຊີນຈາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ,​ ການເຊື່ອມໂຍງມາດຖານການຮຽນໃຫ້ທຽບເທົ່າພາກພື້ນ,​ ສາກົນ,​ ຂະບວນການຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາ,​ ການລົງວາລະສານ ແລະ ປະເດັນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນອກນັ້ນຍັງເນັ້ນໜັກເຖິງວຽກງານການບໍລິຫານ,​ການຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ,​ ນຳໃຊ້ຫລັກສູດ OBEເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍເນັ້ນນັກສຶກສາເປັນໃຈກາງ, ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຫລັກສູດຢ່າງເຂ້ມງວດ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນລັກສະນະຊາດ ແລະ ມະຫາຊົນ. ພິທີ​ເປີດ​ຫລັກສູດ​ໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມວາລະ ເປົ້າໝາຍຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ສຳເລັດໄປດ້ວຍດີ.