ສູນ RTC ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມຊ ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ-ທຳມະຊາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຈັດສັນຍົກຍ້າຍຈາກໂຄງການພັດທະນາ

ສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກອົບຮົມດ້ານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (RTC), ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ-ທຳມະຊາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຈັດສັນຍົກຍ້າຍຈາກໂຄງການພັດທະນາໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຈາກກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຈຳນວນ 25 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2-6/11/2020 ທີ່ເຮືອນພັກແຄມງື່ມ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນທຶນໂດຍໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການປົກປ້ອງສັງຄົມ (PICE-LENS2-006) ແລະ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ອຈ. ປອ ສາຍໃຈ ສີລາເດດ ຫົວໜ້າສູນ RTC ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມຊ. ຈຸດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງງານ-ລັດຖະກອນກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ-ທຳມະຊາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ເຊິ່ງມີຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບ 1) ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນກະທົບ ແລະ ບັນຫາສັງຄົມຈາກໂຄງການພັດທະນາ, 2) ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ, ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການພັດທະນາ, 3) ຂະບນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການປຶກສາຫາລື ແລະ ຂອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນໂຄງການພັດທະນາ, 5) ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຫຼື EIA (ດຳລັດ 21/ລບ, ລົງວັນທີ 31/1/2009), 6) ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຈາກໂຄງການພັດທະນາ (ດຳລັດ 84/ລບ, 5/4/2016), 7) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ອາຊີບ (45/ສພຊ, 15/6/2018), ການລົງສຶກສາພາກສະໜາມກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ-ທຳມະຊາດ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍຢູ່ໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງ 13 ເໜືອ ສີເກີດ-ໂພນໂຮງ, 9) ການລົງສຶກສາພາກສະໜາມກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ-ທຳມະຊາດ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍຢູ່ໂຄງກາານເທດສະບານແຂວງວຽງຈັນຫຼືທາງດ່ວນ, 10) ການຄົ້ນພົບວັດຖຸບູຮານທີ່ຄົ້ນພົບຈາກໂຄງການພັດທະນາ ແລະ 11) ແນວຄິດການພັດທະນາໂຄງການແບບຍືນຍົງ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ ແລະ ເປັນໄປຕາມແຜນຂອງການຝຶກອົບຮົມຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບໃນການຈັດກອງປະຊຸມສ່ອງແສງປະຈຳເດືອນ ຕຸລາ 2020 ແລະ ຜ່ານແຜນການປະຈຳເດືອນ ພະຈິກ 2020 ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 3 ພະຈິກ 2020 ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມໄດ້ຮັບກຽດຈັດກອງປະຊຸມສ່ອງແສງປະຈຳເດືອນ ຕຸລາ 2020 ແລະ ຜ່ານແຜນການປະຈໍາເດືອນ ພະຈິກ 2020 ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນ RTC ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ. ປອ ສົມສີ ຍໍພັນໄຊ ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ໂດຍມີບັນດາທ່ານຮອງອະທິການບໍດີ, ຄະນະບໍດີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າສູນ, ສະຖາບັນ ແລະ ໂຮງໝໍເຂົ້າຮ່ວມ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອເປັນການສະຫຼຸບຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳເດືອນ ຕຸລາ 2020 ແລະ ຜ່ານແຜນການປະຈຳເດືອນ ພະຈິກ 2020 ພ້ອມທັງມີການສະເໜີແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ ແລະ ສຳເລັດຜົນຢ່າງຈົບງາມ.

ສູນ RTC ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມຊຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາ

ສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກອົບຮົມດ້ານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (RTC), ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນກົມສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນທຶນໂດຍໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການປົກປ້ອງສັງຄົມ (PICE-LENS2-006) ຊຶ່ງກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົບດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19-23 ຕຸລາ 2020 ທີ່ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ຈຸດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງງານ-ລັດຖະກອນກ່ຽວກັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາ ພ້ອມທັງເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການ ແລະ ຫັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງສອງຝ່າຍອີກດ້ວຍ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍ.

 

 

 

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 09 ຕຸລາ 2020 ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 7 ຕຸລາ ຄົບຮອບ 26 ປີ (ປີ1994-2020), ສະຫຼຸບສົກຮຽນ-ຊຸດຮຽນ ແລະ ໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2020-2021ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ ມຊ ຊັ້ນ 2, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ. ປອ. ສົມສີ ຍໍພັນໄຊ ອະທິການບໍດີ ມຊ, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ເດຊານຸລາດ ແສນດວງເດດ ຄະນະບໍດີ ຄສຄ, ຮອງຄະນະບໍດີ, ບັນດາຫົວໜ້າ/ຮອງພາກວິຊາ, ຫົວໜ້າ/ຮອງພະແນກ, ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ, ປະລິນຍາຕີສາຂາຕ່າງໆຂອງ ຄສຄ ເຂົ້າຮ່ວມ.

       ໃນພິທີດັ່ງກ່າວທ່ານ ຮສ. ປອ. ເດຊານຸລາດ ແສນດວງເດດ ຄະນະບໍດີ ຄສຄ ໄດ້ຜ່ານບົດສະຫຼຸບສົກສຶກສາ 2019-2020 ແລະ ຜ່ານແຜນການ 2020-2021 ແລະ ທ່ານ ຮສ ປອ. ບຸນທະວີ ສໍສຳພັນ ຮອງຄະນະບໍດີ ຄສຄ ໄດ້ຜ່ານບົດສະຫຼຸບຊຸດຮຽນ 2016-2020 ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານ ຮສ. ປອ. ສົມສີ ຍໍພັນໄຊ ອະທິການບໍດີ ມຊ ໄດ້ມີຄຳເຫັນຕໍ່ພິທີດັ່ງກ່າວ ໂດຍທ່ານໄດ້ຊົມເຊີຍຜົນງານທີ່ຄສຄສຍາດມາໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພ້ອມນັ້ນຍັງເນັ້ນໃຫ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການໂດຍສະເພາະແມ່ນຄູອາຈານກໍຄືນັກສຶກສາພາຍໃນຄສຄ. ພາຍຫຼັງທີ່ສຳເລັດພິທີສະຫຼຸບສົກຮຽນ-ຊຸດຮຽນ ແລະ ໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2020-2021 ແລ້ວກໍໄດ້ມີການຮັບຊົມສານອວຍພອນຄູ, ບົດຟ້ອນອວຍພອນຄູ, ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວພົ້ນເດັ່ນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວນອກຫຼັກສູດ, ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ ແລະ ສຳເລັດຜົນຢ່າງຈົບງາມ.

 

ຄສຄຈັດພິທີປະຖະກະຖາ ການທູດລາວ 70 ປີ

        ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 5 ກັນຍາ 2020 ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດພິທີປະຖະກະຖາ ການທູດລາວ 70 ປີ ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ ມຊ ຊັ້ນ 2, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ. ປອ. ອຸດົມ ພອນຄຳເພັງ ຮອງອະທິການບໍດີ ມຊ, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ເດຊານຸລາດ ແສນດວງເດດ ຄະນະບໍດີ ຄສຄ, ບັນດາຫົວໜ້າ/ຮອງພາກວິຊາ, ຫົວໜ້າ/ຮອງພະແນກ ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ແລະນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທສາຂາຕ່າງໆຂອງ ຄສຄ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ກຽດບັນຍາຍໂດຍທ່ານ ພົງສະຫວັດ ບຸບຜາ ອະດີດຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ. ຈຸດປະສົງຂອງພິທີດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາໄດ້ຮຽນຮູ້ເນື້ອໃນເຫດການສຳຄັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງການສ້າງສາຍສຳພັນການທູດລາດຕັ້ງແຕ່ປີ 1945 ເປັນຕົ້ນມາ, ເພື່ອເປັນການປູກຈິດສຳນຶກນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ຄວາມກະຕັນຍູຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ບັນພະບູລຸດລາວທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະເພື່ອຊາດເພື່ອເອກະລາດໃຫ້ຊາດເຮົາໄດ້ຢູ່ຢ່າງເອກະລາດໃນປະຈຸບັນ, ກະຕັນຍູຮູ້ບຸນຄຸນບັນພະບູລຸດລາວທີ່ໄດ້ອຸທິດເຫື່ອແຮງ ມັນສະໝອງເພື່ອການສ້າງ, ການຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສາຍການທູດລາວແຕ່ລະໄລຍະ ຈົນກາຍເປັນພາລະກິດທີ່ສຳຄັນແຫ່ງລັດ ແລະ ມີຖານະພົ້ນເດັ່ນໃນເວທີສສາກົນ. ແລະ ພິເສດການຈັດພິທີປະຖະກະຖາຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງຂະບວນການທາງວິຊາການໃນຄສຄກໍຄືມຊໃຫ້ຟົດຟື້ນຄຽງຄູ່ກັບກິດຈະກຳທາງກິລາ ແລະ ຂະບວນການອອກແຮງງານ ເພື່ອຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 9 ຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາທີ່ຈະເປີດຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

ຄສຄຈັດພິທີປະຖົມນິເທດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ປະຈໍາສົກສຶກສາ 2020-2021

        ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 5 ກັນຍາ 2020 ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດພິທີປະຖົມນິເທດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ປະຈໍາສົກສຶກສາ 2020-2021 ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ ມຊ ຊັ້ນ 2, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ. ປອ. ອຸດົມ ພອນຄຳເພັງ ຮອງອະທິການບໍດີ ມຊ,ທ່ານ ຮສ. ປອ. ເດຊານຸລາດ ແສນດວງເດດ ຄະນະບໍດີ ຄສຄ, ບັນດາຫົວໜ້າ/ຮອງພາກວິຊາ, ຫົວໜ້າ/ຮອງພະແນກ, ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ແລະນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທສາຂາຕ່າງໆຂອງ ຄສຄ ເຂົ້າຮ່ວມ.

       ໃນພິທີດັ່ງກ່າວທ່ານ ຮສ. ປອ. ເດຊານຸລາດ ແສນດວງເດດ ໄດ້ນຳສະເໜີສະພາບລວມຂອງ ຄສຄ ມຊ, ກ່ຽວກັບຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນເຊິ່ງປະກອບມີ ລະດັບປະລິນຍາຕີ 9 ຫຼັກສູດ, ຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ 3 ຫຼັກສູດ ແລະ ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ 7 ຫຼັກສູດ. ໃນສົກສຶກສາ 2020-2021 ນີ້, ຄສຄ ໄດ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນໃນຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ 7 ຫຼັກສູດຄື: ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ ສາຂາພັດທະນາສັງຄົມ, ສາຂາວິທະຍາສາດການເມືອງ, ສາຂາບໍລິຫານອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ, ສາຂາການສຶກສາປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ, ສາຂາຄຸ້ມຄອງສັງຄົມໃນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ, ສາຂາການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນວັດທະນະທຳ ແລະ ສາຂາການຈັດການພື້ນທີ່ເພື່ອການພັດທະນາ, ມີນັກສຶກສາທີ່ສະໝັກເຂົ້າຮຽນທັງໝົດ 110 ຄົນ ແລະຄາດວ່າຈະໄດ້ດໍາເນີນການຮຽນ-ການສອນໃນຕົ້ນເດືອນຕຸລາ 2020 ນີ້.

ເນື່ອງໃນໂອກາດ ວັນສ້າງຕັ້ງ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຄົບຮອບ 20 ປິ(20 ມິຖຸນາ 2000-20 ມິຖຸນາ 2020) ແລະເພື່ອເປັນການນໍາສະເໜີ, ລາຍງານຜົນງານຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວດ້ານຕ່າງໆຂອງຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ(ມຊ) ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020 ນີ້, ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ລະດັບຊາດ ຄັ້ງທີ II ກ່ຽວກັບ ບົດຮຽນ ແລະສິ່ງທ້າທາຍຈາກການຄຸ້ມຄອງ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແລະການພັດທະນາ ຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະໂມສອນ ມຊ, ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີທ່ານ ຮສ. ປອ. ນາງ ສົມຈັນ ບຸນພັນມີ ຮອງອະທິການບໍດີ ມຊ, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ເດຊານຸລາດ ແສນດວງເດດ ຮັກສາການຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ມີຮອງຄະນະບໍດີ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າສູນ ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ແລະແຂກທີ່ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ. ເຊິ່ງມີບົດລາຍງານຜົນງານ 20 ປີ ຄສຄ ໂດຍຫຍໍ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2020 ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມໄດ້ປະກາດແຕ່ງຕັ້ງຄະນະບໍດີ ແລະ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມບຸກຄະລາກອນຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ 3,4,5 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ.ປອ ອຸດົມ ພອນຄຳເພັງ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງມີຜູູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 93 ທ່ານ, ຍິງ 46 ທ່ານ. ຄະນະຈັດຕັ້ງພິທີໄດ້ດໍາເນີນການທາບທາມພ້ອມທັງຜ່ານດໍາລັດຂອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສຳລັບເລກທີ 354, ລົງວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2020, ໂດຍແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ຮສ.ປອ ເດຊານຸລາດ ແສນດວງເດດ ເປັນຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ໃນຕອນທ້າຍທ່ານ ຮສ.ປອ ອຸດົມ ພອນຄໍາເພັງ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໃຫ້ກຽດໃຫ້ຄໍາໂອວາດຕໍ່ຄະນະບໍດີໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານຝຶກອົບຮົມຫຼໍ່ຫຼອມຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ, ການສ້າງຜູ້ສືບທອດ (ດ້ານວິຊາການ ແລະ ຄຸນສົມບັດແນວຄິດການເມືອງ), ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ຄວນສະກັດກັ້ນເປັນຄະຕິເຕືອນໃຈ, ການພັດທະນາວິຊາສະເພາະ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ພ້ອມທັງການທາບທາມບຸກຄະລາກອນຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ 3,4, ແລະ 5 ເພື່ອສ້າງຂະບວນການຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານ ຮສ.ປອ ເດຊານຸລາດ ແສນດວງກໍໄດ້ຂຶ້ນກ່າວຮັບຄຳໂອວາດຈາກທ່ານຮອງອະທິການເພື່ອນຳໄປເປັນທິດທາງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່, ພາລະກິດໃນການພັດທະນາຄສຄ ກໍຄືການປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາມຊ.